Αυθαιρεσίες του Γενικού Γραμματέα Δια βίου Μάθησης, ως προς τις αποφάσεις έγκρισης λειτουργίας τμημάτων ειδικότητας ΔΙΕΚ Εξαμήνου 2018Β.

Η περίπτωση του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”.

Προς έκπληξη των υποψηφίων καταρτιζομένων της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Video Games)”του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, το συγκεκριμένο Τμήμα ειδικότητας δεν περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα, όπως αυτά καθορίζονται εκ της απόφασης 164793/Κ1/3-10-2018 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
Πρόκειται για ειδικότητα που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 16 υποψηφίων καταρτιζομένων, όπως προκύπτει από τις αιτήσεις συμμετοχής στο οικείο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου. Ενώ, λοιπόν, ο κανονισμός των ΔΙΕΚ προβλέπει ότι ο αριθμός 15 υποψηφίων συνιστά επαρκή αριθμό για την τυπική έγκριση λειτουργίας τμήματος ειδικότητας, εντούτοις δεν συμπεριλήφθηκε στα εγκεκριμένα τμήματα.
Το συμπέρασμα που λογικά προκύπτει είναι ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει εφεξής να καθορίζουν τις επιλογές ως προς τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία σε συνάρτηση με την υποκειμενική κρίση του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και την διάθεση στην οποία βρίσκεται κατά το πρωινό της σχετικής απόφασης.
Καθότι, όμως, το προηγούμενο συμπέρασμα ουδεμία σχέση έχει με όποια μορφή λογικής, μήπως πολύ απλά θα πρέπει να εγκληθούν οι αυθαιρετούντες ώστε να εναρμονιστούν με την κοινή λογική;

Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι 
Ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”
ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Σχολιάστε το δημοσίευμα

σχόλια

Πείτε την γνώμη σας